Que Thử Ma Túy Tổng Hợp

Thương hiệu: Biocheck
Liên hệ
Mô tả đang cập nhật

Test Thử Nhanh Biocheck

  1. Que thử ma túy tổng hợp – Biocheck

Test thử Multi Drug MOP /MDMA/ /MET/THC (Hay còn gọi là test thử ma túy 4 chân) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa trên nguyên lý liên kết cạnh tranh, định tính phát hiện đồng thời và phân biệt Morphine (MOP), Methylenedioxy-methamphetamine (MDMA), Methamphetamine (MET), Marijuana (THC) trong nước tiểu, hỗ trợ sàng lọc đối tượng đã lạm dụng một hoặc vài chất đó.

  1. Que thử THC Cần sa – Biocheck

Test thử THC Marijuana Rapid Test Strip (Urine) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa trên nguyên lý liên kết cạnh tranh, định tính phát hiện THC trong nước tiểu khi nồng độ chất này vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) là 50 ng/mL.

  1. Que thử MOP Heroin – Biocheck 

Test thử MOP Morphine Rapid Test Strip (Urine) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa trên nguyên lý liên kết cạnh tranh, định tính phát hiện MOP trong nước tiểu nếu nồng độ chất này vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) là 300 ng/mL

  1. Que thử MDMA Thuốc lắc – Biocheck

Test thử MDMA Rapid Test Strip (Urine) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa trên nguyên lý liên kết cạnh tranh, định tính phát hiện MDMA trong nước tiểu nếu nồng độ chất này vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) là 500 ng/mL

  1. Que thử MET Ma túy đá – Biocheck

Test thử MET Methamphetamine Rapid Test Strip (Urine) là xét nghiệm sắc ký miễn dịch dựa trên nguyên lý liên kết cạnh tranh, định tính phát hiện Methamphetamine trong nước tiểu nếu nồng độ chất này vượt ngưỡng phát hiện (cut-off) là 1000 ng/mL.       

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

THƯƠNG HIỆU

popup

Số lượng:

Tổng tiền: